Galeria 2017
Czy to nasz lokator?
Jest parka
Razem bronią gniazda
Troszczą się o siebie
Mają 1 jajko
A nawet 2
Są już 3 jajeczka
I w końcu 4
Troskliwie je wysiadują
Nareszcie się wykluły
Trzeba karmić małe
I chronić je od słońca
Pisklaki rosną jak na drożdzach
Ćwiczą skrzydła
Po raz pierwszy same
Rodzice czuwają
Próbują wzbić się w powietrze
Co raz częśćiej same
Same spędzają noc
Niedługo polecą!
Pierwszy lot bociana
Ostatnie wspólne zdjęcie
Xeronika 2016-2023 © Wszelkie prawa zastrzeżone